نام کاربری:

رمز عبور:

نام کاربری و رمز عبور کد ملی است

"فرهنگیان علاقه مند به مشارکت در طرح معنوی ساخت درب حرمین امامین شریفین کاظمین (علیهم السلام) می توانند به ادارات آموزش و پرورش و یا آموزشگاههای سراسر استان مراجعه نمایند."

امام على عليه السلام می فرمایند: اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.