نام کاربری:

رمز عبور:

نام کاربری و رمز عبور کد ملی است

همکاران شاغل لطفا برای تکمیل فرم الکترونیکی 777 به آدرس زیر مراجعه و سریعا اقدام فرمایید. eform.farsedu.ir/777

از این پس آخرین احکام کارگزینی خود را نیز می توانید در همین سامانه مشاهده نمایید